Cestujeme za poznáním Mont St. Michel, Normandie a PařížeŠkolní zájezdy School Travel s.r.o.

Cestujeme za poznáním Mont St. Michel, Normandie a Paříže
6 - denní poznávací zájezd

Nabídkový program

(program zájezdu může být upraven po dohodě dle přání a zájmů skupiny nebo dle místa ubytování s ohledem na bezpečnostní předpisy v mezinárodní silniční dopravě AETR)

Den Program
1.

odjezd navečer
noční přejezd přes SRN

2.

prohlídka Chartres - historické město s gotickou katedrálou, a prohlídka Fougeres - historické město

3.

dopoledne prohlídka kláštera Mont Saint Michel - po Paříži nejnavštěvovanější místo ve Francii
odpoledne: a/ odjezd do Paříže
b/ zastavení na Cote de Nacre - místo vylodění v r. 1944, (nebo projížďka oblastí Pays d´ Auge - kraj jabloňových sadů, calvadosu, camembertu, Caen - sídelní město Viléma Dobyvatele)

4. a/ prohlídka Paříže - program dle dohody
b/ prohlídka Rouen - hlavní město Normandie a Cote d´ Albatre - pobřeží se skalními útvary, (nebo údolí Seiny, Giverny - dům a zahrada Claude Moneta)
5.

prohlídka Paříže - program dle dohody
odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd přes SRN

6. návrat po poledni 

 

Cena od:

6 690Kč (cena při ubytování 3 osob na pokoji)

mimosezónní sleva od: 6 490Kč (cena při ubytování 3 osob na pokoji)

Zahrnuje:
  • dopravu busem zahraniční výroby
  • 3x ubytování v hotelu v třílůžkových pokojích
  • doprovod průvodce a 3 pedagogických dozorů
  • cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za škodu a stornovacích poplatků)
  • pojištění záruky pro případ úpadku CK  

Cena je kalkulována na minimální počet 40 platících účastníků zájezdu, vychází ze základní varianty programu a nezahrnuje vstupné, pokud není uvedeno jinak (viz informace k odjezdu).
Cena každého objednaného zájezdu je přesně vykalkulována dle objednaných služeb, místa odjezdu a výletů.
Kalkulace vychází z kurzu Kč a cen z 25. srpna 2014.

Fotogalerie

Mont St.Michel.jpg
Mont St.Michel-odliv.jpg
Mont St.Michel.jpg