Cestujeme za krásami švýcarských AlpŠkolní zájezdy School Travel s.r.o.

Cestujeme za krásami švýcarských Alp
5 - denní poznávací zájezd do středního Švýcarska

Nabídkový program

(program zájezdu může být upraven po dohodě dle přání a zájmů skupiny s ohledem na bezpečnostní předpisy v mezinárodní silniční dopravě AETR)

Den Program
1.

odjezd navečer, noční přejezd přes Rakousko, SRN

2.

a/ prohlídka Meersburgu - městečko  s hradem a historickým jádrem, přejezd lodí přes Bodamské jezero
b/ přejezd lodí přes Bodamské jezero, procházka po ostrově Mainau - zámek s květinovým parkem, (nebo prohlídka: Kostnice s domem mistra J. Husa, ostrov Reichenau - klášter na seznamu UNESCO, Stein am Rhein - historické městečko)           
odpoledne zastavení u Rýnských vodopádů - nejširší říční vodopády v Evropě (nebo prohlídka Zürichu - město na břehu stejnojmenného jezera)

3.

A/ v případě příznivého počasí:
           pobyt pod švýcarskými čtyřtisícovkami Jungfrau (4 158 m), Mönch (4 099 m) - pěší turistika:
           horským vláčkem na Kleine Scheidegg (2 061m), popř. dále na Jungfraujoch (3 454m), odpoledne pěšíturistika z Kleine Scheidegg do Wegenu (nebo lanovkou na Schiltorn (2 970m), kde se natáčela bondovka V tajné službě Jejího Veličenstva, odpoledne pěší turistika z Mürrenu do Grütschalpu)        
B/ v případě nepříznivého počasí:
         a/ prohlídka Bernu - hlavní město Švýcarska
         b/ prohlídka Thunu - městečko s hradem na břehu Thunského jezera, (nebo Interlaken - Däniken Mystery Park, skanzen Ballenberg, Meiringen a soutěska Aareschlucht) 

4. pěší turistika v údolí Lauterbrunnen - údolí 72 vodopádů (Trimlbašské vodopády)
odpoledne prohlídka Luzernu - historické město na břehu jezera Vierwaldstättersee
navečer zastavení ve Vaduzu -  lichtenštejnské hlavní město
noční přejezd přes Rakousko
5. návrat v dopoledních hodinách

 

Předpokládaná cena:

6 990Kč

 

Zahrnuje:
  • dopravu busem zahraniční výroby
  • 2x ubytování s možností vaření
  • doprovod průvodce a 3 pedagogických dozorů
  • cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za škodu, stornovacích poplatků a Covid-19)
  • pojištění záruky pro případ úpadku CK

Cena je kalkulována na minimální počet 42 platících účastníků zájezdu, vychází ze základní varianty programu a nezahrnuje vstupné, pokud není uvedeno jinak (viz informace k odjezdu).
Cena každého objednaného zájezdu je přesně vykalkulována dle objednaných služeb, místa odjezdu a výletů.
Kalkulace vychází z kurzu Kč a cen z 1. srpna 2023

Fotogalerie

Bodamské jezero.JPG
Mainau.JPG
Mainau.JPG
Kostnice-Husův dům.JPG
Rýnské vodopády.JPG
Zurich.JPG
Lauterbrunnen.JPG
Švýcarsko-cesta na Mürren.JPG
Luzern-Kapellbrücke.JPG
Vaduz-knížecí palác.JPG
Vaduz.JPG