Školní zájezdy School Travel s.r.o. > FormulářeŠkolní zájezdy School Travel s.r.o.

Formuláře ke stažení

Výňatek z metodických pokynů

 

4/ Formulář - seznam účastníků zájezdu - do poznámek označte písmenem D dospělé účastníky zájezdu, dále uveďte národnost, pokud je jiná než česká, nebo odlišný způsob platby (např. fakturou), muzea, pokud rezervace těchto muzeí se netýká všech účastníků zájezdu.

Vyplněný formulář odešlete elektronicky na e-mail: schooltravel@email.cz

Při dodatečném zařazení nového účastníka zájezdu nebo náhradníka oznamte tuto skutečnost písemně, nový seznam neposílejte.

 

5/ Formulář - seznam na  ubytování 

  • při ubytování v rodinách účastníky rozdělte na dvojice, trojice, čtveřice, pětice, vyjímečně šeštice, tak jak by chtěli být ubytováni spolu v rodině. Dvojice, trojice, čtveřice oddělte silnou čarou. Ke jménu připište rok narození, do poznámek napište anglicky další pouze závažné požadavky ze stran účastníků zájezdu - vegetariánství (V), druh diety, alergie na potraviny, peří, zvířata, případné příbuzenské vztahy ubytovaných. Upozorńujeme, že seznam na ubytování, který na CK zasílá vedoucí skupiny, je pouze návrh, který anglický partner se snaží respektovat, ale především musí vycházet ze svých kapacitních možností, takže navržené rozdělení může být pozměněno nebo bude zaslán jen seznam rodin s udáním počtu chlapců, dívek, dospělých osob, které rodina ubytuje a vedoucí skupiny po dohodě s účastníky zájezdu si rodiny rozdělí a seznam pak zašle na CK.
  • při ubytování v hotelu F1rozdělte ubytované na trojice (popř. dvojice).
  • při ubytování v mládežnické ubytovně rozdělte ubytované na chlapce a děvčata. .

Vyplněný formulář odešlete elektronicky na e-mail: schooltravel@email.cz

Objednávka zájezdu

Seznam účastníků

Certifikát - pojištění CK

Cestovní pojištění - brožura